ul. Mickiewicza 1a, 28-530 Skalbmierz, Polska
(+48) 413-529-136 admin@skalbmierz.com

RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU ADAMEK Maria Anielska-Adamek z siedzibą w Skalbmierzu, ul. Mickiewicza 1a, NIP 6621242033, REGON 2929867043 e-mail: rodo@skalbmierz.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4. marketingu bezpośredniego ( w przypadku udzielenia zgody),
  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. wsparcia obsługi,
  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztowo kurierską,
  2. podmiotom świadczącym nam usługi podatkowo-rachunkowe, świadczące pomoc prawną,
  3. agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług,
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
  5. organom ścigania w przypadku wykrycia nadużyć lub na ich żądanie – zgodnie z obowiązującym Prawem Telekomunikacyjnym

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
  Przepisy wskazują, że przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie takich danych jak: imię, nazwisko, numer PESEL lub seria i nr dowodu tożsamości. Przy zawarciu umowy możecie Państwo podać dane kontaktowe np. numer telefonu, adres email, które nie są obowiązkowe do zawarcia umowy, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli dzwonić pod numer kontaktowy.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 3. Posiadają Państwo prawo do  żądania od administratora
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  5. przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO)
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważają,  że przetwarzane danych osobowych narusza przepisy prawa.